Regie Informatie Systeem RegIs.RegIs stelt u in staat om op heldere wijze uw cliëntenbestand te volgen en werkvoorraden
te beheren. RegIs kan stand alone draaien, in een netwerk en met behulp van een standaard
inbelvoorziening vanuit elke locatie te benaderen, waardoor bijvoorbeeld thuiswerken tot
de mogelijkheden behoort.

Voordelen van RegIs:

 

- Zeer uitgebreide managementinformatie.

- Geheel zelf in te richten fasemodel per contract al dan niet voorzien van bewaakmomenten.

- Caseload overzicht met termijnbewaking aangaande rapportages en afspraken.

- Naar eigen inzicht in te richten beslisbomen waarmee cliënt, bemiddelaar en/of opdrachtgever kunnen worden getypeerd. Door met behulp van dit tool deze typeringen te projecteren op gerealiseerde contractprestaties kunnen deze laatste worden genuanceerd.

- Koppelingen met Word, Excel, uw financiële- en uw e-mail toepassing.

- Unieke dossierregistratie aan de hand van het sofinummer waarbij automatisch een directory wordt aangemaakt alwaar alle relevante documenten zich bevinden.

- Budgetbewaking, inkoopregistratie en facturatie op basis van zelf te definiëren produkttitels.