Bemiddelingsbureau voor ZZP-ers in de zorg QareWorkPartners BV biedt haar ZZP
-ers de mogelijkheid om hun administratie via internet te voeren. Daartoe is een
maatwerk webapplicatie ontwikkeld. De ZZP-er kan met behulp van een persoonlijke
inlogcode bij zijn eigen gegevens.

Naast persoons- en bedrijfsgegevens kan men gewerkte uren registreren en als overzicht
vervaardigen om tenslotte de factuur te genereren, dit alles in PDF-formaat
en vanaf elke PC met internet benaderbaar.

QWP wordt vervolgens via automatische email van dit registreren door de ZZP-er op de hoogte gesteld waarna verdere verwerking zoals het
vervaardigen van facturen en urenoverzichten kan plaatsvinden. Dit alles betekent niet alleen een versnelling van het factureerproces maar ook een
eenduidige registratie door opslag in een centrale database, en daarmee het voorkomen van discussies over al dan niet gemaakte en/of gefactureerde uren.

Door de gebruiksvriendelijke opzet van de webapplicatie kan een gebruiker hier direct mee aan de slag en wordt door een uitgebreide validering fouten
voorkomen. Tevens zijn cumulatieve omzetgegevens over elk gewenst tijdvak voor het management direct leverbaar en volledig betrouwbaar.

Overzicht belangrijkste functionaliteiten :
- Gegevens van Opdrachtgever-, Opdrachtnemer- en Opdracht kunnen worden geregistreerd.
- Overeenkomst van de opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is als PDF te genereren.
- Te hanteren periodemodel is zelf in te richten.
- Alle data met behulp van Word en Excel te benaderen en dus vrij te bewerken.
- Uitgebreide zoekfuncties binnen de applicatie.
- Permanent actueel inzicht op de urenregistraties van de ZZP-er.
- Automatisch e-mailfunctie bij statuswijziging registraties.
- Alle documenten worden als PDF gegenereerd.
- De webapplicatie biedt uploadmogelijkheid bijvoorbeeld voor een CV.
- E-mail functionaliteit waarmee in de database aanwezige ZZP-ers kunnen worden benaderd.
- Uitgebreide managementinformatie, zoals omzet per Opdrachtgever, Opdrachtnemer, productiegroepen en cumulatieven per elk gewenst tijdvak.
- Alle gewenste managementinformatie gepresenteerd in grafiekvorm.
- Inlogmogelijkheden voor alle partijen: Zzp-er, Opdrachtgever, Beheerder en Management.
- Onderhouden van openstaande aanvragen welke ook op een Smartphone zijn te bekijken.
- De mogelijkheid voor alle overeenkomstpartijen om digitaal te ondertekeken: het papierloze kantoor.

Door het gebruik van deze webapplicatie wordt door QareWorkPartners BV een unieke administratieve service verleend aan haar ZZP-ers. Dit neemt zowel de
ZZP-er als het bemiddelingsbureau veel tijd en administratieve rompslomp uit handen. Het werken met eigen urenbriefjes en excel-achtige oplossingen met
alle foutkansen in de verwerking hiervan behoort hiermee definitief tot het verleden.

De met dit alles te realiseren kostenbesparing is derhalve evident !

Deze applicatie is nu ook voor uw organisatie in licentievorm beschikbaar, neem contact op voor informatie.

Om een nog beter beeld te krijgen van de mogelijkheden van deze webapplicatie is de Gebruikershandleiding voor de ZZP-er te downloaden.