Software Maatwerk Automatiseringsoplossingen.


Veel bedrijven stappen over naar een papierloze digitale administratie waarbij met name internet een grote rol speelt.

Door een deel van de administratie met behulp van internet en email te delen met een specifiek gebruikersgedeelte ontstaat een andere relatie met uw klant.

Geen papieren excelachtige overzichten of zelfgemaakte facturen die vaak via de post worden verzonden met alle foutkansen van dien, maar een rechtstreekse inkijk in een eigen klantspecifiek webapplicatie gedeelte.

Denk hierbij aan documenten als Facturen, Offertes, Bestellingen, Voorraden, Overeenkomsten, Urenspecificaties of Planningsoverzichten, alles uiteraard in PDF formaat.

Dit alles zorgt in de praktijk voor een veel efficiënter administratief proces en door deze versnelling en verbetering een kostenbesparende automatiseringsoplossing.

V.A.O. BV neemt dit gehele proces met u door en verbeteringen hierin zullen aantoonbaar gemaakt worden. Zo kunnen bepaalde processtappen en momenten voorzien worden van een automatisch e-mail generatie waardoor klanten direct op de hoogte zijn van een samen met u gedefinieerde processtap.

Functionele mogelijkheden:
- Documenten in PDF.
- Eigen e-mail functie.
- Up- en downloaden van documenten.
- Koppelingen met uw Word- en Excelprogramma.
- Automatische e-mailgeneratie.
- Een gezamenlijke gegevensbron dus altijd actuele data.

Interesse ?? Stel uw vraag via het Informatieformulier.