De deskundigen van V.A.O.BV hebben een eigen methodiek en een daarbij op maat geautomatiseerd systeem
ontwikkeld waardoor snel, effectief en efficiënt werk tegen een hoge kwaliteit mogelijk is.
De projectmedewerkers die met de hercontrole-methodiek werken zijn uitstekend op de hoogte van alle aspecten
die bij de (n)Abw en IOAW spelen.
De filosofie achter het systeem is uniek en te herleiden tot de volgende kernpunten:

* de gehanteerde methodiek is bijzonder klantvriendelijk omdat de cliënten geconfronteerd kunnen worden met uit het verleden reeds doorgegeven en in de
organisatie vastgelegde gegevens. Naar de cliënten worden die helder en overzichtelijk toegestuurd;

* het systeem levert een compleet produkt, dat wil in dit geval zeggen de complete schriftelijke output in de vorm van uitnodiging, inlichtingenformulier,
rapportage en beschikking, vermogensboekhouding en Wet boeten en Maatregelen;

* daarnaast wordt een standaard voorzet voor een trajectplan geleverd, op basis van de categorisering, die via een ingebouwde functionaliteit
automatisch tot stand komt;

* de methodiek toetst en verifieert op efficiënte en effectieve wijze, door een grote mate van standaardisering, de doelmatigheid en rechtmatigheid
van de verstrekte uitkering;

* het geautomatiseerde systeem werkt als een kennissysteem en is in die zin leading voor de medewerker.
Daardoor wordt, naast een stuk standaardisering, ook tijdwinst geboekt.